Waaslandhaven-Noord

Waaslandhaven-Noord is een op- en afritten complex van de R2 gelegen in de Waaslandhaven.

Maritieme Toegang denkt voortdurend vooruit en voorziet tijdig de nodige werken zodat bedrijven niet worden afgeremd door een onaangepaste infrastructuur.

Het Antwerpse Havengebied is in volle ontwikkeling. Bedrijven trekken nieuwe business aan en groeien letterlijk buiten de grenzen. Om deze groei maximaal te ondersteunen, moet ook het wegennet meegroeien, zo ook onder andere het complex Waaslandhaven-Noord.

Het oude complex bestond uit een verhoogde rotonde die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbond. Uit verschillende studies bleek dat het complex  op termijn de stijgende verkeersdrukte niet meer zou aankunnen en het werd daarom omgevormd tot een Hollands complex.

 

voor de werken

 

Het Hollands complex telt nu 2 maal 3 rijstroken en een pechstrook, in combinatie met een dubbel, gecoördineerd verkeerslicht om het verkeer zo efficiënt mogelijk te regelen. Aan beide zijden werden viertakskruispunten voorzien met de op- en afritten van de R2 (Ploegweg/Oudedijk en St.-Antoniusweg/Keteldijk). De brug werd uitgevoerd zonder brugpijlers. Dit om minder hinder te creëren tijdens de bouw en omvorming van het complex.

 

na de werken
Bouw

De omvorming naar een Hollands complex gebeurde in 6 fases om de hinder tot een minimum te beperken.

Fase 1: Nieuwe brug

Deze fase omvatte een studiefase (tot half april), daarna volgde het inrichten van de bouwplaats en het effectief bouwen van de nieuwe brug.

WHLN_fase1

Fase 2: Grondwerken

In deze fase werd de grondwerken gestart binnen de huidige rotonde en voor de nieuwe rijstroken op de Ploegweg en de Oudedijk.

WHLN_fase2

Fase 3: Aanleg wegennet kant St-Antoniusweg (deel 1)

In de derde fase werd het wegennet aan de kant van de St.-Antoniusweg aangepakt. De bestaande wegeninfrastructuur werd opgebroken en opgehoogd, en de nieuwe wegen werden aangelegd.

WHLN_fase3

Fase 4: Herprofilering spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St-Antoniusweg (deel 2)

Deze fase bestond uit 2 delen: het herprofileren van de spoorwegbruggen en het verder opbreken, ophogen en aanleggen van het wegennet aan de St.-Antoniusweg (resterende zones en de Ploegweg).

WHLN_fase4a

Fase 5: Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 1 - bypass)

In deze fase werd de bypass aan de kant van de Keteldijk onder handen genomen.

WHLN_fase5

Fase 6: Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 2) en afwerking

In deze fase werd gestart met de aanleg van het wegennet aan de kant van de Keteldijk. Bovendien werd de zone Oudedijk tussen de noordelijke brug van de bestaande rotonde en de oprit van de Liefkenshoek heraangelegd.

WHLN_fase6

Als laatste werd de afwerking onder handen genomen. Dit omvatte zowel het plaatsen van signalisatie, de afbraak van de bestaande rotonde, het inzaaien en aanplanten van groen, …

Op 1 september 2018 werd het nieuwe complex in gebruik genomen.

Locatie

Timing

april 2017 - januari 2018 Nieuwe brug
december 2017 - januari 2018 Grondwerken
maart 2018 - april 2018 Aanleg wegennet kant St.-Antoniusweg (deel 1)
april 2018 - juni 2018 Herprofilering spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St.-Antoniusweg (deel 2)
juni 2018 Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 1 - bypass)
juli en augustus 2018 Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 2) en afwerking
1 september 2018 Ingebruikname

 

Kostprijs

Totaal investeringsbedrag: 7,4 M € (incl. BTW)