Renovatie Westerstaketsel Oostende - Renovatie

De ingrijpende renovatiewerken van het Westerstaketsel bestonden voornamelijk uit de renovatie van de bovenbouw met de beplanking en de leuningen. Alle aangetaste onderdelen van het meer dan 100 jaar oude paalwerk werden vervangen: van vloerplanken over stut- en steunbalken tot leuningen. Men heeft nieuw hout gebruiken, maar ook gerecupereerd hout om zo minder hout te verbruiken. Ook werden de nodige voorzieningen gelegd om een nieuw cafetaria te bouwen. 

Omdat de stabiliteit een probleem was kon de aannemer niet met grote voertuigen werken en werden er 3 kleine kranen van 10 ton ingezet. De aannemer voor deze werken was de tijdelijke handelsvennootschap Van Huele-Soetaert.