Zelzatebrug - Werking

De dubbele basculebrug in Zelzate is een beweegbare brug voor wegverkeer met vier rijstroken, twee fietspaden en twee hoger gelegen voetpaden. Elke brugklap bestaat in hoofdzaak uit twee kokervormige hoofdliggers met een rechthoekige doorsnede, waarop het brugdek rust. Het brugdek kraagt uit buiten de hoofdliggers.

Elke brugklap draait om een horizontale as die in een in het kanaal gebouwde pijler gelagerd is. De bascules verdeelt elke klap in:

  • een lange arm (de voorarm), die in de gesloten stand van de brug van de pijler naar de as van de vaargeul gericht is;
  • een korte arm (de achterarm), die in alle omstandigheden binnen de pijler blijft.

Aan het uiteinde van de korte arm is een tegengewicht bevestigd dat de brugklap gedeeltelijk uitbalanceert.

In de gesloten stand steunt een brugklap, waarbij deze klap niet met de andere vergrendeld is, enerzijds op de rotatie-as en anderzijds op het uiteinde van de korte arm op een steunpunt in de brugkelder. Tussen de uiteinden van de beide brugklappen kan in onbelaste maar niet-opgespannen toestand een niveauverschil van maximaal 120 mm optreden.

In de gesloten toestand van de brug komen de uiteinden van de lange armen van de beide brugklappen tegenover elkaar boven de as van de vaargeul en worden ze d.m.v. een vergrendeling tegenover elkaar opgespannen. Deze vergrendeling heeft tot doel de uiteinden van de beide lange armen op een gelijk peil te brengen en ze in alle omstandigheden op een gelijk peil te houden en aldus de continuïteit van het brugdek te verzekeren.