Waaslandhaven-Noord - Project

Waaslandhaven-Noord is een op- en afritten complex van de R2 gelegen in de Waaslandhaven.

Maritieme Toegang denkt voortdurend vooruit en voorziet tijdig de nodige werken zodat bedrijven niet worden afgeremd door een onaangepaste infrastructuur.

Het Antwerpse Havengebied is in volle ontwikkeling. Bedrijven trekken nieuwe business aan en groeien letterlijk buiten de grenzen. Om deze groei maximaal te ondersteunen, moet ook het wegennet meegroeien, zo ook onder andere het complex Waaslandhaven-Noord.

Het oude complex bestond uit een verhoogde rotonde die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbond. Uit verschillende studies bleek dat het complex  op termijn de stijgende verkeersdrukte niet meer zou aankunnen en het werd daarom omgevormd tot een Hollands complex.

 

voor de werken

 

Het Hollands complex telt nu 2 maal 3 rijstroken en een pechstrook, in combinatie met een dubbel, gecoördineerd verkeerslicht om het verkeer zo efficiënt mogelijk te regelen. Aan beide zijden werden viertakskruispunten voorzien met de op- en afritten van de R2 (Ploegweg/Oudedijk en St.-Antoniusweg/Keteldijk). De brug werd uitgevoerd zonder brugpijlers. Dit om minder hinder te creëren tijdens de bouw en omvorming van het complex.

 

na de werken