Waaslandhaven-Noord - Bouw

De omvorming naar een Hollands complex gebeurde in 6 fases om de hinder tot een minimum te beperken.

Fase 1: Nieuwe brug

Deze fase omvatte een studiefase (tot half april), daarna volgde het inrichten van de bouwplaats en het effectief bouwen van de nieuwe brug.

WHLN_fase1

Fase 2: Grondwerken

In deze fase werd de grondwerken gestart binnen de huidige rotonde en voor de nieuwe rijstroken op de Ploegweg en de Oudedijk.

WHLN_fase2

Fase 3: Aanleg wegennet kant St-Antoniusweg (deel 1)

In de derde fase werd het wegennet aan de kant van de St.-Antoniusweg aangepakt. De bestaande wegeninfrastructuur werd opgebroken en opgehoogd, en de nieuwe wegen werden aangelegd.

WHLN_fase3

Fase 4: Herprofilering spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St-Antoniusweg (deel 2)

Deze fase bestond uit 2 delen: het herprofileren van de spoorwegbruggen en het verder opbreken, ophogen en aanleggen van het wegennet aan de St.-Antoniusweg (resterende zones en de Ploegweg).

WHLN_fase4a

Fase 5: Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 1 - bypass)

In deze fase werd de bypass aan de kant van de Keteldijk onder handen genomen.

WHLN_fase5

Fase 6: Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 2) en afwerking

In deze fase werd gestart met de aanleg van het wegennet aan de kant van de Keteldijk. Bovendien werd de zone Oudedijk tussen de noordelijke brug van de bestaande rotonde en de oprit van de Liefkenshoek heraangelegd.

WHLN_fase6

Als laatste werd de afwerking onder handen genomen. Dit omvatte zowel het plaatsen van signalisatie, de afbraak van de bestaande rotonde, het inzaaien en aanplanten van groen, …

Op 1 september 2018 werd het nieuwe complex in gebruik genomen.