Smartsediment - Resultaten

Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor de uitvoering van 3 Smartsediment pilootprojecten en is betrokken bij de uitwerking van de ecosysteemdienst-tool voor slim sedimentbeheer. 


Smartsediment ESD-tool: meten is weten

De Smartsediment ESD-tool is bijna klaar! Om te weten hoe natuurontwikkeling door sedimentbeheer de ecosysteemdiensten beïnvloedt, heeft Smartsediment projectpartner De Vlaamse Overheid een ecosysteemdiensttool ontwikkeld. Met deze ESD-tool is het mogelijk de effecten van slim sedimentbeheer op de ecosysteemdiensten te berekenen en te verbeteren. De tool is een ‘sterk staaltje’ van waterstaatkundige berekeningen en gaat uit van de fysische eigenschappen van de rivieren.


Proefstorting Suikerplaat

Maritieme Toegang voert het baggerwerk uit dat nodig is om de maritieme vaargeul in de Schelde te onderhouden. Daarbij worden jaarlijkse zo’n 10 miljoen m³ zand verplaatst in de Westerschelde naar een aantal afgebakende stortlocaties. Met de proefstorting bij de Suikerplaat heeft Maritieme Toegang een nieuwe stortlocatie voor zandige baggerspecie uitgeprobeerd. De ecologische monitoring van de effecten van deze proefstorting zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.


Monitoring stortlocaties Beneden-Zeeschelde

In 2017 heeft Maritieme Toegang 2 nieuwe stortlocaties in gebruik genomen in de Beneden-Zeeschelde voor het terugstorten van baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul. Het gaat om de Parelputten voor zandige baggerspecie en de Ketelputten voor slibrijke baggerspecie. De ecologische monitoring omtrent het in gebruik nemen van deze nieuwe stortlocaties zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.