Smartsediment - intro

Samen slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van het project Smartsediment.


We zijn al weer een heel eind op weg met het Interreg project Smartsediment (2016 – 2020). Smartsediment is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse partijen met als doel het herstel van het evenwicht tussen biodiversiteit, bodem en andere functies in de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik.


Waarom Smartsediment?

De Oosterschelde, de Westerschelde, de Boven-, Beneden- en Zeeschelde staan sterk onder druk. Vogels, vissen en zeehonden in dit gebied komen in de verdrukking door het verdwijnen van zandplaten en ondiepe watergedeeltes. Met behulp van Europese subsidie voor het project Smartsediment werken we aan verschillende projecten om daar verandering in te brengen.
Deze grensoverschrijdende aanpak is hard nodig, omdat de ecologische problemen in de Scheldedelta niet bij de grens ophouden. Zo kan het verdwijnen van kraamkamers voor jonge vis in de Vlaamse Zeeschelde, leiden tot minder vis en dus minder voedsel voor viseters in de Nederlandse Westerschelde. Ook zorgt een goede samenwerking van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers op het gebied van ecologie en veiligheid voor grensoverschrijdende inzichten en kennisontwikkeling.