Smartsediment - Samenwerking en financiering

De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Vlaamse Waterweg werken in het project Smartsediment samen aan oplossingen. Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Vlaamse Waterweg werken in het project Smartsediment samen aan oplossingen. Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.