Smartsediment - Partners

Smartsediment - partners

Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

 

Smartsediment - EU smartsediment - Logo Interreg