Maritiem onderzoekscentrum - Timing en Kostprijs

Timing

De werken starten in het voorjaar 2017 en de bouw wordt afgerond midden 2019. Na de bouw worden de  meettoestellen en de installaties geïnstalleerd die de golven mechanisch opwekken. De exploitatie start in 2020. In het gebouw is ook ruimte voorzien voor kantoren. Van daaruit zullen de universiteitsinstellingen en het waterbouwkundig laboratorium de testen leiden.

 

Kostprijs

Het prijskaartje wordt geraamd op 30,7 M euro, waarvan 19 M euro voor de gebouwen zelf.