IMMERSE - Nieuwe inzichten door Europese samenwerking

IMMERSE staat voor ‘IMplementing MEasuRes for Sustainable Estuaries’. De doelstelling is om maatregelen te ontwikkelen die bijdragen aan het duurzaam beheer van de getij-gebonden rivieren in de Noordzee regio.


De estuaria van de Noordzee krijgen te maken met toenemende uitdagingen, zoals de stijging van het risico op overstromingen en wijzigingen in getij- en sedimentatiepatronen. Dit zijn zaken die een impact kunnen hebben op het functioneren en de ecosysteemdiensten van het Schelde-estuarium.
 

logo