Amoras - Timing en Kostprijs

Timing

juli 2006 Goedkeuring realisatie (Vlaamse Regering)
juli 2007 Goedkeuring bestek (bevoegde Vlaamse minister)
juli 2008 Goedkeuring gunning (Vlaamse Regering)

oktober 2008 tot september 2010

Bouw:

* Waterzuiveringsinstallatie  - voor maart 2010

* Baggerleidingtracé - voor maart 2010

* Ruwbouw ontwateringshal eerste 2 modules - voor eind 2009

* Overige constructiedelen - voor oktober 2010
oktober 2010 tot november 2010 Droge testen (2 maanden)
december 2010 tot maart 2011 Natte testen (4 maanden)
april 2011 tot maart 2026 Exploitatie AMORAS

Kostprijs

Totaal gegunde bedrag: (incl. BTW, bouwkost, financieringskost, exploitatiekost) 482 M €
Bouwkost 118 M €
Beschikbaar budget Vlaamse overheid   85 M €
Saldo te financieren door aannemer   33 M €
Exploitatie   22 M €/jaar