Amoras - Project

AMORAS staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib.

Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame en langdurige oplossing voor de berging en verwerking van de onderhoudsbaggerspecie. Er werd uitzonderlijk veel aandacht besteed aan milieueisen en energievriendelijkheid van de installatie.

Het AMORAS-project voorziet om het aanwezige zand in de onderhoudsbaggerspecie af te scheiden via hydrocyclonen en te recupereren.

De resterende fijne siltfractie wordt met behulp van membraankamerfilterpersen mechanisch ontwaterd. Het filtraatwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd vooraleer te worden geloosd in de dokken. De installatie ontwatert dus het slib voordat het gestockeerd wordt in speciaal daarvoor voorziene gebieden.

De ambitie is om dit slib te hergebruiken in een nuttige toepassing. Binnen het AMORAS-project worden dan ook verschillende pistes voor de recyclage van slib onderzocht.