Nieuws

  • 19 oktober 2020

Inspectie Zelzatebrug

In november 2020 zijn er proeven gepland in het kader van inspectie van Zelzatebrug.  Dit gaat gepaard met de volgende stremmingen voor wegverkeer en zeevaart: Stremmingen wegverkeer (zowel gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers):
  • 7 oktober 2020

Toekomstblik op de Nieuwe Royerssluis

In juni 2021 start Maritieme Toegang, samen met het Havenbedrijf Antwerpen en Lantis, met een harde renovatie van de Royerssluis. 
  • 22 juni 2020

Boudewijnbrug wordt gelift

Op 17 en 18 juni werd de brugklap van de Boudewijnbrug terug horizontaal geplaatst en uitgehesen door de drijvende kraan BRABO. De staalstructuur van de Boudewijnbrug is einde levensduur. Daarom werd deze brug in november 2019 buiten dienst gesteld.
  • 17 september 2019

Afbraak oude radartoren Oostende gestart

In de haven van Oostende is vanmorgen de afbraak gestart van de voormalige radartoren, op de Halve Maandijk op de Oosteroever.
  • 18 september 2020

Vlaamse overheid roept burgers op om mee na te denken over mobiliteit van de toekomst

De Vlaamse overheid werkt aan een mobiliteitsvisie richting 2040 en roept daarvoor de hulp van de bevolking in. “We willen alle ideeën capteren die in de samenleving leven met betrekking tot onze mobiliteit”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
  • 25 mei 2020

Loskoppeling sluisdeur Vandammesluis voor renovatie

Op 25 mei werd in de haven van Zeebrugge voor de tweede keer een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie.
  • 9 juli 2019

Sluisdeur Vandammesluis keert vandaag terug

De buitendeur aan zeezijde van de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge werd op dinsdag 9 juli 2019 teruggeplaatst na meer dan een jaar renovatie. Bekijk hier de livebeelden.
  • 6 augustus 2020

Vlaamse overheid, Port of Antwerp en SeReAnt verbeteren samen de waterkwaliteit van de haven van Antwerpen

Slibverwerkingsinstallatie AMORAS verwerkt meest vervuilde baggerslib.
  • 9 april 2020

Corona legt werf Halve Maan niet stil

Oostende – Ondanks de momenteel geldende coronamaatregelen wordt er goed doorgewerkt aan de Halve Maandijk in Oostende. De havengeul wordt er verbreed om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven.
  • 1 juli 2019

Westerstaketsel deze zomer weer toegankelijk

Vanaf 1 juli is het Westerstaketsel in Oostende weer open. Iedereen kan opnieuw tot het verste punt in zee wandelen. We hebben dit beschermd monument grondig gerenoveerd en knap hersteld in zijn oorspronkelijke toestand.