Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium.

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Toen dat verdrag in 2008 in werking trad, betekende dat de start van de VNSC. Het verdrag wordt om de vijf jaar geƫvalueerd. Met de Agenda voor de Toekomst ontwikkelt de VNSC instrumenten om het beheer en het beleid van de Schelde verder te verbeteren.

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie wil de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bevorderen voor het beleid en het beheer van het Schelde-estuarium.

Het Uitvoerend Secretariaat van de VNSC (US-VNSC) ondersteunt het Politiek en Ambtelijk College op organisatorisch en administratief vlak en geeft uitvoering aan de door deze colleges opgedragen taken. Het US-VNSC heeft een permanente status, en is gehuisvest in Bergen-op-Zoom.

Contact

Els Van Hecke

Uitvoerende Scecretariaat VNSC
Jacob Obrechtlaan 3
4611 AP Bergen op Zoom
Tel: +31 (0) 164 212 800
www.vnsc.eu