Havens en Districten Schelde

De cel H&DS staat in voor het beheer van de kunstwerken (bruggen, viaducten, dammen,...), ontsluitingswegen en andere eigendommen van het Vlaamse gewest in de havens Gent en Antwerpen. Beheer veronderstelt zowel onderhoud als instandhoudingswerken. 
Men houdt eveneens toezicht op het beheer van de zeesluizen, uitgeoefend door de havenbedrijven. 

Daarnaast werkt H&DS aan de uitbouw van de basisinfrastructuur van de havens Gent en Antwerpen, zoals bepaald in het havendecreet.   

Contact

ir. Kristof Devos (celhoofd)

Districtshoofd Gent: Ilse Goossens
Districtshoofd Antwerpen: Eveline Schippers 
Inspectie kunstwerken Vlaamse Havens: Wim Cuffez