Havens en Districten Kust

De cel H&DK staat in voor het beheer van de kunstwerken (bruggen, viaducten, dammen,...) ontsluitingswegen en andere eigendommen van het Vlaamse gewest in de havens Oostende en Zeebrugge. Beheer veronderstelt zowel onderhoud als instandhoudingswerken. 
Men houdt eveneens toezicht op het beheer van de zeesluizen, uitgeoefend door de havenbedrijven. 

Daarnaast werkt H&DK aan de uitbouw van de basisinfrastructuur van de kusthavens, zoals bepaald in het havendecreet.  

Contact

ir. Jan Goemaere (celhoofd)

Districtshoofd Oostende: Chantal Hongenaert
Districtshoofd Zeebrugge: Wim Cuffez