Inspectie Zelzatebrug

  • 19 oktober 2020

In november 2020 zijn er proeven gepland in het kader van inspectie van Zelzatebrug.  Dit gaat gepaard met de volgende stremmingen voor wegverkeer en zeevaart:

Stremmingen wegverkeer (zowel gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers)

  • Zaterdag 7 november 2020 van 6u00 tot 11u00
  • Maandag 9 november 2020 van 23u00 tot 05u00
  • Donderdag 12 november 2020 van 23u00 tot 05u00
  • Zaterdag 14 november 2020 van 6u00 tot 11u00
De wegomleiding is voorzien via de E34 tunnel.  ADR dat niet door tunnel mag, dient om te rijden via de zuidring van Gent.

Stremmingen zeevaart (de oostelijke en de westelijke onderdoorvaart blijven wel open voor scheepvaartverkeer)

  • Zaterdag 7 november 2020 van 6u00 tot 11u00
  • Zaterdag 14 november 2020 van 6u00 tot 11u00
  • Maandag 16 tot en met woensdag 18 november 2020 van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00 (uitgezonderd doortocht DFDS)