Halve Maan - Timing

Voorbereidende werken mei 2019 tem juni 2019
(inrichting werfzone, opmetingen, studie, afbraakwerken)     

zone A nieuwe combiwand mei 2019 - juni 2020
zone B nieuw talud kant vaargeul april 2020 - sept 2020
zone C nieuw talud noordzijde sept 2020
zone D uitgravingen natuur okt 2020 - jan 2021