Halve Maan - Project

Het project ‘Verbreding havengeul ter hoogte van Halve Maan’ is een onderdeel van het geïntegreerd plan kustverdediging en maritieme toegankelijkheid Oostende, ook het ‘openbare werken’ of OW-plan genoemd.

Doelstelling van het OW-plan is 3-ledig:

  •     Bescherming tegen overstromingen
  •     Toegankelijkheid haven verhogen    
  •     Geïntegreerde aanpak

De verbreding van de vaargeul ter hoogte van Halve Maan is het sluitstuk van de werken om de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

 

Timing van de tot op heden uitgevoerde werken om de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

timing

 

Op basis van vaarsimulaties uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium werd beslist om de huidige toegangsgeul te verbreden van 85m naar 125m vooraan de site Halve Maan en 145m achteraan (ter hoogte van hoek Visserijsluis). Hiertoe zal een nieuw talud (noordelijke zone) en een nieuwe combiwand met een onderwaterberm ervoor (zuidelijke zone) gebouwd worden.

 

Situatie na de werken:

nieuwe situatie

(c) 2019Google