Halve Maan - Aanpak

Overzicht van de werken:

zone A nieuwe combiwand
zone B nieuw talud kant vaargeul
zone C nieuw talud noordzijde
zone D uitgravingen natuur

 

zones