Beheren

Maritieme Toegang onderhoudt de wegen en gronden in eigendom van het Vlaams Gewest in de havengebieden. Als beheerder voert zij inspecties uit van onder meer bruggen en wegen.

Het beheer omvat 3 soorten werkzaamheden: patrimoniumbeheer, onderhoudswerken basisinfrastructuur en inspecties bruggen/tunnels en andere kunstwerken.

Wij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge.