Baggeren en Beheer

De cel Baggeren en Beheer staat in voor de coördinatie, de sturing en het toezicht op de baggerwerken in de maritieme toegangswegen in Vlaanderen. 
De cel beheert dagelijks, in een continu systeem, de toegankelijkheid van de vaarpassen op de Noordzee, de toegangswegen naar de haven van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge.


Ook staat de cel B&B in voor de dagelijkse districtwerking in deze havens. De cel beheert de eigendommen van het Vlaams Gewest in de havengebieden. Dit omvat patrimoniumbeheer, onderhoudswerken en inspecties van bruggen/tunnels en andere kunstwerken.

Contact

ing. Virginie Debuck (celhoofd)