Startbeslissing in 'complexe projecten' Zeebrugge en Antwerpen

  • 15 juli 2016

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissingen voor twee projecten die de havens van Antwerpen en Zeebrugge zullen doen groeien. Beide projecten worden uitgevoerd volgens de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten.

Meer informatie: